Vi får besøg af podemester Anne Ranch, som viser hvordan vi selv kan pode træer. Alle materialer findes på kurset og du får 2 frugttræer med i prisen. Du kan også købe ekstra podemateriale. Både æble- og pæresorter.

Pris: 150 kr. inkl. 2 træer
Kaffe og kage

Max. 15 deltagere

Vi følger Coronareglerne og holder kurset udendørs med god afstand.
Aflyses, hvis Corona-reglerne ændres.

Lørdag den 20. marts 2021 kl. 12-15

Skillingbro Naturskole
Røde Møllevej 18
9520 Skørping

Tilmelding
på mail: kontakt@vildmedrebild.dk eller på SMS, tlf. 20 53 20 83.

Anne Ranch

Vil du være med?

Vild med Rebild søger frivillige, der vil være med til at pode 100 frugttræer, som skal bruges til donor-træer til vores forening. Træerne skal gives bort mod et sponsorbidrag på 100 kr til vores forening.

Pengene skal bruges til at købe blomsterfrø, så vi kan få udsået blomsterenge i hele Rebild Kommune. Podningen foregår under kyndig vejledning af gartner og podemester Anne Ranch, så du lærer podning fra bunden.