Vi får besøg af podemester Anne Ranch, som viser hvordan vi selv kan pode træer. Alle materialer findes på kurset og du får 2 frugttræer med i prisen. Du kan også købe ekstra podemateriale. Både æble- og pæresorter.

Pris: 150 kr. inkl. 2 træer

Kaffe og kage

Max. 15 deltagere

Vi følger Coronareglerne og holder kurset udendørs med god afstand.
Aflyses, hvis Corona-reglerne ændres.

Lørdag den 20. marts 2021 kl. 12-15

Skillingbro Naturskole
Røde Møllevej 18
9520 Skørping

Tilmelding
kersten@himmerlandsbyen.dk eller 20 53 20 83

Anne Ranch

Vil du være med?

Vild med Rebild søger frivillige, der vil være med til at pode 100 frugttræer, som skal bruges til donor-træer til vores forening. Træerne skal gives bort mod et sponsorbidrag på 100 kr til vores forening.

Pengene skal bruges til at købe blomsterfrø, så vi kan få udsået blomsterenge i hele Rebild Kommune. Podningen foregår under kyndig vejledning af gartner og podemester Anne Ranch, så du lærer podning fra bunden.

Det foregår Lørdag den 20. 3. 2021 kl. 12-15 på Skillingbro Naturskole.
Vi skal være udenfor pga. forsamlingsforbuddet.
Ring til Kersten 20532083 eller send en mail til kontakt@vildmedrebild.dk og tilmeld dig.