Børn fra Sortebakke skolen i Nørager

Vild med Rebild” får 447.000 kr. i støtte fra Nordeas “Her bo vi-pulje” til etablering af lokale frugthaver, skovhaver, blomsterenge, skolehaver og sansehaver for børn i Nørager, Blenstrup, Bælum og Terndrup.

Støtten betyder, at vi nu kan komme videre med to rigtig spændende projekter, som handler om at få mere biodiversitet og vild natur samt fællesskab på tværs af aldre i byerne.

Vi har allerede fået en masse friske unge mennesker med:
Skolerne stiller med engagerede lærere, og et lokalt vandværk og kraftvarmeværk er også med og har stillet areal og vedligehold til rådighed.