Tid:    Mandag den 14.3.2022 kl. 19-21.30
Sted: Rebildhus, Rebildvej 25, Rebild, 9520 Skørping

Vi starter generalforsamlingen med et oplæg fra Biolog Joanna Birch Lauridsen, som fortæller om naturen i Rebild Kommune, og som viser billeder fra kommunens gennemgang af naturområder i kommunen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretninger fremlagt til godkendelse.
  4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg.
  8. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
  9. Valg af revisor for 1 år.
  10. Eventuelt.