Foredraget i Rebildcentret et flyttet til onsdag, den 30.3. 2022 kl 19-21.