Søren Lindstrøm Simonsen og Susanne Andersen, NF Plus, Juelstrupparken

Så kom NF Plus, Juelstrupparken, Støvring, med i Vild med Rebild.

Her ses Søren Lindstrøm Simonsen og Susanne Andersen foran de fine arealer, der før var klippede græsplæner.

Nu får arealet lov til at gro og der er allerede en fin begyndelse på en rigere natur med håret høgeurt, ranunkel, bellis, hønsetarm og en masse spændende græsser.

Det er planen at klippe ned til efteråret, og give insekterne et nyt levested i blomstringstiden.