Hvis du ikke fik set den fine artikel om projektet i Midthimmerlands Folkeblad den 14. juni 2023, kan du se teksten her:

Vild med Rebild fik i 2022 en bevilling af Nordea-fonden til projektet “Her hvor vi bor”. Som en del af dette projekt er planlagt en frugtlund ved Blenstrup Kirke. 

Lunden kommer til at ligge mellem kirken og Ølandsvej, og er planlagt som et nyt by-rum, der giver plads til både natur og mennesker. På området er planlagt et lille net af stier, der kan føre den besøgende rundt på en spændende tur. Turen vil bringe den besøgende rundt til beplantninger med insekt- og fuglevenlige buske, blomster-eng, frugttræer og -buske samt staudebede.

I Blenstrup sker arbejdet i samarbejde med lokalrådet, menighedsrådet og KFUM Gerding Blenstrup. 

Formand for Vild med Rebild Kersten Bonnen udtaler ”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med de lokale aktører, der har lagt mange kræfter i, at få projektet gjort til virkelighed. Man har virkelig ønsket, at få omdannet en græsplæne til et område beregnet for byens borgere, men også med fokus på at skabe større biodiversitet i Blenstrup”.

I løbet af den sidste måned er græsplænen, blevet fjernet og jorden blevet bearbejdet, og de første insekt- og fuglevenlige buske er plantet i kanten af området. Der er primo juni sat cirka 100 bærbuske, som ser ud til at komme fint trods tørken

På lundens samlingsplads samt i forhold til de steder, hvor der skal plantes frugttræer blev fordelt 25 m3 træflis. Denne opgave var overladt til KFUM-spejderne i Gerding-Blenstrup. 

I spejdergruppen er der 8 spejdere, der skal afsted til den store verdensjamboree i Sydkorea senere på året. Her mødes 40-50.000 spejdere til en stor spejderlejr, og da det ikke er helt billigt at tage om på den anden side af jorden, så sled spejderne sammen med ledere og forældre med træflisen, så de kunne få lidt indtægt for arbejdet.

Som en af spejderne konstaterede under arbejdet ”Hvorfor skal det også lige være op ad på en skråning. Det er jo ret hårdt”. Spejderne og deres hjælpere kunne selv om det havde været varmt se på et veludført arbejde, hvor den udlagte træflis nu er med til at give indblik i, hvordan området kommer til at se ud fremover.

Projektkoordinator Birgitte Wilsted Simonsen, Vild med Rebild kunne konstatere ”Mens spejderne har knoklet med at køre flis ud, så har naturen faktisk allerede været på besøg. Solsort, bogfinke, hvid vipstjert og noget så specielt som en gul vipstjert har fornøjet sig af de insekter, der er dukket op af jorden. Hvis det er et tegn på det fremtidige liv her i Frugtlunden, så tegner det rigtig godt”.

Arbejdet med Frugtlunden fortsætter i de kommende måneder med indretning af området, og plantning af flere træer, buske og stauder.