Nyhedsbrev – Juli 2023

Det er sket siden sidst …

Arbejdet har i de sidste måneder blandt andet været koncentreret om Terndrup Skole og i Blenstrup

Ved Terndrup Skole kan man se, at der er begyndt at ske noget med udearealerne. S-klasserne på Terndrup Skole arbejdet med at skabe bedre betingelser for en rigere natur på de grønne områder ved skolen, men samtidig også have en vigtig funktion i forhold til læring og trivsel.

Ud over de små bede, sten og stammer har S-klassen også arbejdet sammen med Vild med Rebild og Terndrup Borgerforening omkring projekt ”Terndrup-æblet”. Her fra Terndrup Borgerforeningen været drivkraft i, at man får Terndrup-æblet til byen igen, med en flot æblehave foran skolen.

I Blenstrup er Frugtlunden også ved at tage form.  Lunden kommer til at ligge mellem kirken og Ølandsvej, og er planlagt som et nyt byrum, der giver plads til både natur og mennesker. På området er planlagt et lille net af stier, der kan give en spændende tur. Turen vil bringe den besøgende rundt til beplantninger med insekt- og fuglevenlige buske, blomstereng, frugttræer og -buske samt staudebede.

Projektet sker i samarbejde med lokalrådet, menighedsrådet og KFUM Gerding Blenstrup. 

Fra Vild med Rebild er det Kersten Bonnen og Birgitte Wilsted Simonsen, der deltager i projekterne i Terndrup og Blenstrup.

Tilbud til medlemmer og andre interesserede.

Besøg hos Flamsted Gl. Skole – Stauder og Hosta. Den 17. august 2023 – kl. 19.00 til 20.30

Birthe Bak fra Flamsted Gl. Skole vil fortælle om plantesalget, om de forskellige planer – herunder samlingen af 600 forskellige hosta-planter, og selvfølgelig vise os rundt mellem alle stauderne. Der vil også være mulighed for at købe nogle af de mange stauder, hvoraf en stor del er hjemmehørende i Danmark.

Vild med Rebild medbringer kaffe og lidt at nyde, mens vi ser nærmere på de mange spændende stauder og hostaer. Tilmelding senest den 14. august til kontakt@vildmedrebild.dk. Det er gratis for medlemmer, men koster 50 kr. for ikke-medlemmer. Bliv meget gerne medlem – hvis du ikke har nået det endnu for 2023.

De næste arrangementer er allerede i støbeskeen, nærmere om dem senere  – men vi kan afsløre, at vi har fået større til projektet ”Naturen er spændende – også i de mørke timer”, hvor der blandt andet bliver aktivitet den 2-3/9 (i forbindelse med det landsdækkende arrangement Nat i Naturen). Der kommer nærmere om dette og andre arrangementer i nyhedsbrevet for august.

Følg med på vores Facebook også.