Vilde unger - DDS Støvring

En del af projektet ”Vilde unger” har omhandlet etablering af et vildt område ved Det Danske Spejderkorps i Støvring. Spejdergruppen har omkring 100 medlemmer, og har spejderaktiviteter fra børn på 3 år og op til 9. klasse.

Her stod man i den situation, at man have indgået aftale med Rebild Kommune omkring brug af 4000 m2 tidligere sportsplads.

Spejdergruppen ønskede at gennemføre en omlægning af naturen på den store spejdergrund med større biodiversitet, som kan indgå i det daglige spejderarbejde hvor viden om naturen er en stor del.
Formålet var at skabe et område, hvor der skulle bygges nye levesteder for insekter, fugle og smådyr.

Som afgrænsning af arealet over mod naboen er der etableret en blomstereng med fokus på at skabe levesteder for insekter. I blomsterengen er der udstået vilde hjemmehørende planter, som blomstrer over hele sæsonen. Over halvdelen er flerårige og blomsterengen er vedvarende.

Der er samtidig ved siden af blomsterengen etableret en randbeplantning med bl.a. hybenroser, klitroser, hunderoser og fjeldribs. Der er tale om gode insektplanter i forsommeren, men samtidig så har de spiselige bær til fugle over vinteren. Det tætte krat giver gode gemmesteder for både små fugle og smådyr.

Som supplement er der blevet plantet områder med bærbuskene solbær, ribs, hindbær, blåbær, og brombær. Spejderne vil i løbet af få år have en række store bærbuske, som de kan bruge i deres madlavning, og de bær som ikke spises, vil være til gavn for fugle og dyr.

Flere steder på området er der udlagt store stammer af dødt træ. Disse fungerer som aktivitetsområder for spejderne, og en række stammer, der er lagt i en cirkel, fungerer i dag som et naturligt samlingssted. Samtidig har det døde træ positiv indvirkning for insekter – især hulboende bier samt alle træboende insekter. Når dødt træ nedbrydes, sker det i etaper. Først kommer biller og træhvepse, som laver fine huller i træet i forskellige størrelser. Disse huller bruges efterfølgende af hulboende bier til redebygning.

Som en del af aktivitetsområdet er der også udlagt en række store sten, som spejderne bruger megen tid til at kravle på, ligesom disse også bruges i forbindelse med samlinger. Stenene er lagt, så de ligger solidt og kan hoppes fra og minder om et vikingelandskab. Store sten samler energi fra solen og varmes hurtig op på en sommerdag. Det er insekter, som især sommerfugle, som bruger sten til at varme sig på – især når de er kommet ud af puppen i det tidlige forår og har pumpet deres helt nye vinger op, så sidder de gerne på en varm sten og samler energi til deres nye liv.

Etablering af det vilde område ved Spejdergården i Støvring har været med til at sætte yderligere fokus fra spejdergruppen i forhold til forbedrede forhold for insekter, dyr og fugle. Arbejdet med etablering af det vilde område har været med deltagelse af spejderne – især gruppen af spejdere i 2. og 3. klasse.

Der er omkring det åbne stykke blevet opsat fuglekasser, der er placeret pindsvinebo, et kvashegn er etableret, og fra spejdergruppen arbejdes på, at der kan blive opsat bistader på en del af området.

Hent nyhedsbrev okt. 2023