Udflugt til Klingerhøj

Lokaliteten har en stor bestand af Majgøgeurt (ca 1500,) mindre bestande af Kødfarvet gøgeurt, Engblomme og andre mere almindelige engarter.