Indlæser Begivenheder
  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

28. februar 2023 @ 19:00 21:00

Vild med Rebild inviterer til arrangement for medlemmer:

Generalforsamling i Vild med Rebild

Tirsdag den 28.2.2023 kl. 19-21.30

Rebildhus, Rebildvej 25, Rebild, 9520 Skørping

Vi starter generalforsamlingen med et oplæg fra Lasse Olsen, Fræer. Lasse har en stor interesse for kirkeugler, og har dem boende tæt på sig. 

Bestanden af Kirkeugle i Himmerland – der også er hele bestanden i Danmark, er efterhånden nede på 10-12 par, og det er arbejdet med at redde den resterende bestand, som Lasse Olsen vil fortælle om.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretninger fremlagt til godkendelse.

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

5.
Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastsættelse af kontingent.

6.
Indkomne forslag.Det fremgår af vedtægterne §4, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. I 2022 blev Merete Langeland, Henrik Nyrup og Malene Kue Otte valgt for et år, mens Birgitte Simonsen, Kersten Bonnén, Anna Rasmussen og Janne Hansen blev valgt for to år.Birgitte Simonsen stopper i bestyrelsen, da hun er ansat som projektkoordinator ved Vild med Rebild.

8.
Valg af 2 suppleanter for 1 år.

9.
Valg af revisor for 1 år.


Aage Langeland indstilles til genvalg som revisor for 1 år.

10.
Eventuelt.

Foreningen vil være vært med en kop kaffe og kage til generalforsamlingen.


Indkomne forslag sendes til kontakt@vildmedrebild.dk.