Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

27. februar @ 19:00 21:30

Vild med Rebild inviterer til arrangement for medlemmer:

Vi starter generalforsamlingen med et oplæg om et af Vild med Rebilds projekter, Frugtlunden ved kirken i Blenstrup. Margit og Verner, spejderne, Lokalrådet samt byens borgere har gjort en stor indsats for at få etableret frugtlunden. Der mangler stadig staderne, som giver Blenstrup måske det største staudebed i Rebild kommunen.

Efter oplægget og generalforsamlingen slutter vi af med at pode et æbletræ, som du kan få med hjem. Vi har nogle få lokale podekviste fra ’Jetteæblet’ som kommer fra Blenstrup samt Terndrupæblet samt en del andre spændende sorter.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretninger fremlagt til godkendelse
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er Søren Jensen, Kersten Bonnen, Anna Udby Rasmussen og Janne Hansen
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor for 1 år
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Gratis for medlemmer af Vild med Rebild

Blenstrup Skole

Brøndumsvej 3
Skørping, 9520