Indlæser Begivenheder
 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

14. marts 2022 @ 19:00 21:30

Vi starter generalforsamlingen med et oplæg fra Biolog Joanna Birch Lauridsen, som fortæller om naturen i Rebild Kommune, og som viser billeder fra kommunens gennemgang af naturområder i kommunen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretninger fremlagt til godkendelse
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg.
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor for 1 år
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der vedlægges ændringsforslag fra bestyrelsen til vedtægterne punkt § 4.7 og §5 a plus b. Begrundelse: Vild med Rebild ønsker flere hænder i bestyrelsen, som kan bidrage til vores mange ’vilde’ projekter. Vi foreslår derfor at bestyrelsen kan udvides til 7 medlemmer.

Tilmelding på kontakt@vildmedrebild.dk eller sms til formanden