Hvad er Vild med Rebild?

Vild med Rebilds mål er at skabe en rigere natur i Rebild Kommune ved at inddrage både borgere, erhverv og organisationer. Der skal skabes arealer med rigere natur i alle dele af kommunen og borgerne inddrages i pasning og pleje af områderne gennem f.eks. leslånings-grupper. Samtidig skal der formidles viden om betydningen af rigere natur.

Vild med Rebild bygger på et pilotprojekt som Landsbyrådet i Rebild Kommune satte i gang i 2018 med udsåning af blomsterenge i nogle af kommunens landsbyer. Projektet er blevet så stor en succes, at det er vokset ud over de muligheder, Landsbyrådet har og der er derfor stiftet en ny organisation: “Vild med Rebild“, som skal skabe fællesskab omkring en rigere natur i hele Rebild Kommune. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra Landsbyrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Naturvejleder, Naturstyrelsen, Frivillig Center Rebild samt Rebild Kommune

Læs mere her

Kommende arrangementer

Der er ingen kommende begivenheder

Som medlem får du hjælp til dine vilde projekter

Medlemstilbud

Indbetal 100 kr. i kontingent for 2022 og vælge mellem 4 gratis tilbud:

  • ½kg frø Rebildblandingen med 32 en, og flerårige sorter. Se sorterne her
  • 250 g et-årige sorter, som især bruges til vedligehold af blomsterenge
  • Insekthotel
  • Podekursus – kom gratis på et af vores podekurser den 6. eller 20. marts 2022.

Vi støtter Vild med Rebild