Brunholm

Rigere natur på tidligere landbrug

Brunholm ligger tæt på Suldrup og er vel ikke en landsby i egentlig forstand.

Der er to arealer, hvor to lokale beboere har ønsket at skabe en rigere natur. Det er begge arealer, der før har været anvendt til landbrugsdrift. Det ene område er på ca. 4000 m2, mens det andet er på ca. 5000 m2.

På det mindre område etableres en blomstereng og på det store område skabes et lille naturparadis, med forskellige hjemmehørende buske, træer og blomster og hvor der laves kvasbunker og gamle hule stammer til områdets insekter.

Begge arealer etableres i 2021.

Blomsterenge ved Brunholm

Brunholm - Rebild Kommune

Kontakt

Jørn Otte

brunholm@hotmail.com

Støtter

  • Blomsterengene etableres på privat ejendom af inehaverne af ejendommene med støtte fra Vild med Rebild.