Sejlstrup

Sommerfugleblanding ved Sejlstrup bæk

I Sejlstrup, ligger et stykke fællesjord ned mod Sejlstrup bæk, som har fået lov at ligge uberørt i nogle år.

På en del af stykket blev der i 2020 udsået en sommefugleblanding.

Det var især trævlekrone, klinte, atlaskblomst og morgenfrue, som dominerede.

En anden græsmark i byen blev ligeledes udsået, dog med engblanding til tung lerjord.

.

Sommerfugleblanding i Sejlstrup

Sejlstrup - Rebild Kommune

Kontakt

Torben Nielsen

mollenbi@gmail.com

Støtter

  • Blomsterengene er udsået gennem Landsbyrådets projekt 2018-2020 ‘Naturfællesskab i Landsbyen’.