Rebild kommune har 9 lokalbyer, som er de ‘store’ byer i kommunen med skoler, idrætsanlæg m.v.

Hver lokalby har et lokalråd, som kan støtte lokale projekter i hver by.