Dollerup

Udsåning midt i Dollerup

Dollerup fik udsået to områder med blomster i 2019.

Et stykke ved en privat landmand og et andet stykke midt i byen, hvor der tidligere er blevet nedrevet en gammel bygning.

  1. Areal 471 m2
  2. Areal 1033 m2

Kontakt

Støtter

Blomsterengene er udsået gennem Landsbyrådets projekt 2018-2020 ‘Naturfællesskab i Landsbyen‘.