Siem

Skønt naturareal

Siem udsåning 2020-23
Siem udsåning 2020-23

Siem har fået et dejligt naturareal, og tæt på dette ligger blomsterengen, som blev udsået 2019.

Blomsterengen ligger på et areal – byens overdrev – der har ligget urørt gennem en del år.


Kontakt

Støtter

Blomsterengene er udsået gennem Landsbyrådets projekt 2018-2020 ‘Naturfællesskab i Landsbyen‘.