Vildt plante-byttemarked

Vildt byttemarked har til formål at skabe fællesskab med naturen i fokus. Projektet er et samarbejde mellem Vild med Rebild og Østklyngen i Rebild, som har ønsket at projekt som kan involvere beboerne i området omkring natur og fællesskab.

Projektet går ud på at øge kendskabet til biodiversitet og forståelse af sammenhæng mellem planter og insekter. Man deltager som gruppe eller familie og projektet går ud på at lave mange vilde planter af enkelte sorter. Ideen er at hver deltager laver mange små spændende vilde planter af enkelte sorter, og man så bytter med andre deltagere, når planterne er store nok.

Plante et område til

Familierne/grupperne vælger et steder i nærområdet, hvor der mangler biodiversitet. Det kan være familiens egen græsplæne. Eller et område i en boligforening eller et sted i byen, hvor der er ensidig beplantning som f.eks græsplæner. Ejes området ikke af gruppen selv, laves der aftaler med ejerne om en blivende mangfoldig beplantning.

Spiregruppen

Familien/gruppen danner en ’spiregruppe’ og får udleveret frø, spirebakker, speedlingbakker samt anvisninger, så hver deltager kan laves flere hundrede af 2-4 slags vilde planter. ’Spiregruppen’ får til opgave at undersøge netop deres planters betydning for biodiversiteten samt andre informationer som voksesteder, særlige krav, udseende, anvendelses som medicinplante eller som spiselig plante, så de kan fortælle andre familier om planterne. I perioden hvor ’spiregruppen’ arbejder med de små planter, vil der være tilknyttet en gartner, som kan vejlede i forhold til planternes trivsel.

Vildt plante-byttemarked

Når planterne er store nok til udplantning, arrangeres et lokalt vild plante-byttemarked. På markedet, kan man bytte sig frem til andre planter og høre fortællingen om netop disse planter fra de andre familier/grupper. Når byttemarkedet er overstået har hver ’spiregruppe’ mange forskellige slags planter.
Byttemarkedet arrangeres, så eventuelle Coronarestriktioner kan overholdes. Alternativt kan der arrangeres virtuelle møder og planterne kan afhentes f.eks i byens idrætscenter eller skole efter en aftalt plant. Ved byttemarked-eventet medvirker en konsulent og den tilknyttede gartner kan hjælpe med vejledning.

Plantegruppen

Når planterne er store nok til udplantning, arrangeres et lokalt vildt plante-byttemarked. På markedet, kan man bytte sig frem til andre planter og høre fortællingen om netop disse planter fra de andre familier/grupper. Når byttemarkedet er overstået har hver ’spiregruppe’ mange forskellige slags planter.
Byttemarkedet arrangeres, så eventuelle Coronarestriktioner kan overholdes. Alternativt kan der arrangeres virtuelle møder og planterne kan afhentes f.eks i byens idrætscenter eller skole efter en aftalt plant. Ved byttemarked-eventet medvirker en konsulent og den tilknyttede gartner kan hjælpe med vejledning.

Forløb

Del 1 – 9.3.22: Grupper dannes, frø, vejledninger samt spirebakker m.v. udleveres.
Del 2 – 2.4.22: Besøg hos grupperne. Kursus i prikling.
Del 3 – 30.4.22 Vildt plante-byttemarked afholdes – der byttes planter og hver gruppe fortæller om hver sine planter hvor og hvordan aftales med

Del 1: Spiregrupper

Materialeliste:

  • Spirebakker
  • Jord
  • Minidrivhuse/priklebakker
  • 20 -30 forskellige frø
  • Vejledninger til 20 – 30 planter
  • Brochure om såning og prikling
  • Potmaker til at lave avispotter