Projekttyper

Blomsterenge

Mange insektarter i den danske natur risikerer at uddø, fordi de mangler levesteder. Vi kan hjælpe dem ved at så insektvenlige blomster og begrænse græsslåningen. Derved skabes en blomstereng.

Det er en forholdsvis nem og hurtig løsning på at skabe et godt miljø for naturens hårdt pressede sommerfugle, vilde bier og andre bestøvere og insekter. Blomsterne kan forsyne insekterne med lidt ekstra føde og virke som værtsplanter for æg og larver – altså agere både vuggestue og restaurant. Det lange græs tiltrækker foruden insekter også frøer og andre små dyr, som så kan danne fødegrundlag for rovfugle og andre dyr.

Foruden at en blomstereng tiltrækker flotte sommerfugle, og summer hyggeligt af bier, er den smuk i sig selv, når den står er i flor. Desuden er arbejdet med etableringen af blomsterengen et godt gruppeprojekt for både børn og voksne.

Kontakt Vild med Rebild for blandt andet at få råd og vejledning om etablering af blomstereng, anskaffelse af de rigtige blomsterfrø, lån af udstyr og henvisning til eksempler på etablerede blomsterenge.

Vilde områder

Lad naturen selv råde! Ved at overlade arbejdet til naturen og lade et område gro vildt sikrer man, at det plante- og dyreliv, der dukker op, er naturligt tilpasset lige netop det område. Det er en løsning, der kræver et minimum af indsats og resultatet er spændende uforudsigeligt. Alt afhænger af jordbund, lysforhold, mikroklima og hvad der i forvejen ligger og gemmer sig i jorden og nærområdet.

Afhængig af udgangspunktet, skal det vilde område måske have lidt starthjælp i form af f.eks. fjernelse af græs, etablering af vådområde, beplantning, kvasdynger eller stenbunker.

Kontakt Vild med Rebild for blandt andet at få råd og vejledning om etablering af vilde områder og henvisning til eksempler.

Frugthaver

Nogle skoler, borgerforeninger og spejdergrupper går sammen om at etablere frugthaver. Buske- og træplantningen er et sjovt projekt for grupper at være sammen om at etablere og følge. Fugle og insekter får også gavn af frugttræerne.

Allerede det første år eller to blomstrer frugtplanterne til stor glæde for både bier og mennesker. Med hjælp fra de bestøvende insekter bliver blomsterne til bær og frugter, som både fugle og mennesker får glæde af.

Kontakt Vild med Rebild for blandt andet at få råd og vejledning om etablering af frugthaver, valg af sorter og henvisning til eksempler.

Træer og buske

Tænker du langsigtede og vedvarende er træer og buske en god løsning.

Træer har stor betydning for insekter og fugle. Tidligt blomstrende træer som pil og hassel giver livsvigtig pollen i det tidlige forår og frugtbærende træer har et stort indhold af nektar.

Fuglene er også glade for træer og buske. Planterne giver beskyttelse og gemmesteder samt mad i form af bær og kerner.

Derudover skaber træer svalende skygge, forebygger erosion og opsuger CO2.

Kontakt Vild med Rebild for blandt andet at få råd og vejledning om etablering af træer og buske, valg af sorter og henvisning til eksempler. Se plantelister / frøblandinger her.

Du kan også støtte Vild med Rebild ved at købe eller donere et træ. Det kan du læse om her.

Skolehaver

En god måde at få folk til at beskytte naturen på er at give dem en forståelse for og kærlighed til den – og hvad bedre sted at begynde end med skolebørn? Deres naturlige nysgerrighed pirres og læringen går helt smertefrit, når de sammen med klasselærerne planlægger, etablerer og vedligeholder en skolehave.

Skolehaver giver mulighed for at studere insekter, planter, fugle, jord, sten, vand, vind og vejr og deres samspil med hinanden.

Kontakt Vild med Rebild for blandt andet at få råd og vejledning om etablering af skolehaver og henvisning til eksempler.