December 2022

Vild med Rebild på Løvegården

En kold decemberdag havde Løvegården indbudt til besøg på den økologisk drevne gård, der har uldgrise samt dejlige klappe-venlige geder.

December 2022

Stier i Terndrup

Der blev søgt et beløb fra SparNord fonden og Friluftsrådet til et stiprojekt i Terndrup, der skal forbinde eksisterende stier og give adgang til et naturområde bag administrationsbygningen i Terndrup.
Stien kommer til at gå langs hegnet og går lige forbi Margretheegen. Bevillingen kom i december. Hurra!

November 2022

Terndrup Skoles vilde projekt

I samarbejde med Vild med Rebild gik Terndrup Skole i gang med at etablere et vildt område på skolen. I år blev det til store sten og stammer. Projektet fik tilskud fra Friluftsrådet og stammer blev doneret af materialegården i Haverslev. Projektet blev sat i gang af børnene fra specialklassen og deres seje lærere sammen med Vild med Rebild.

November 2022

Det Grønne Råds pris

Det Grønne Råd i Rebild Kommune havde valgt at give den årlige pris til Vild med Rebild for vores indsats for at fremme biodiversitet i kommunen. Den blev overrakt på Sortebakkeskolen sammen med eleverne, der havde været med til æble-projektet. Den var vi glade for!

Oktober 2022

Flis i Byens Frugthave, Nørager

På vandværksgrunden i Nørager blev der arbejdet videre med æbleplantage. De 108 æbletræer der blev plantet i april, skulle sikres mod ukrudt, så der blev udlagt godt med flis om hvert enkelt træ. Lige som sidst var det elever fra Sortebakkeskolen og deres lærere, Nørager Vedligehold samt Vild med Rebild, der var aktive.

September 2022

Naturmesse

Vild med Rebild var medarrangør på Naturmessen den 10. september på Rebildcentret. Vores tand var godt besøgt og man kunne møde vores skolehave-undervisere, Diana og David samt le-instruktør, Mathias. Derudover var der masser af sankefrø til den vilde have.

September 2022

Blenstrup Frugthave

I projektet ’her hvor vi bor’ som fik en flot bevilling af Nordea fondet, kom vi i gang med planlægningen af en æblelund i Blenstrup. Den kommer til at ligge i forbindelse med kirken i Blenstrup, og bliver forhåbentligt et nyt by-rum, der giver plads til natur og mennesker. En lille gruppe i byen arbejder med planlægningen, og anlæggelsen går i gang til foråret.

August 2022

Leslåning med seje 5. klasser

Suldrups 5. klasser var på lekursus sammen med Vild med Rebild på det fantastiske vilde område, Klingerhøj ved Guldbæk.
Le-instruktør Mathias samt Jøren Stefansen stod for den børnesikre og meget pædagogiske undervisning. Kun én finger blødte. Jørgen er huskendt på Klingerhøj og laver fine guidede ture hvor man se sjældne gøgeurter og djævelsbid.

Maj 2022

Bi-jagt på Galgebakken

På flere skoler – bl.a Blenstrup skole lavede Vild med Rebild arrangementer med indfangning og bestemmelse af vilde bier.
På Galgebakken i Blenstrup blev der sammen med 4. – 6. klasserne indfanget bl.a. Rødpelset jordbi samt mange fine humlebier som stenhumle, lys- og mørk jordhumle, agerhumle og hushumle.
Vi så hvordan blomstrende blåbær og hulkravet kodriver tiltrak de sultne dronninger. Bierne blev hurtigt sluppet løs igen.

Maj 2022

Le-kursus

I maj afholdt Vild med Rebild et fyldt leslåningskursus ved spejdernes grund i Støvring. Den erfarne leslåer, Mathias Ring var kursusleder og der var søgt midler hjem, så kursusdeltagerne kunne få en le med hjem til en meget fordelagtig pris..

Maj 2022

Vildt plante-bytte-marked

I Rebild Øst blev der arrangeret i plante-bytte-marked, som startede op i foråret med et stort spire-prikte-projekt. Over 50 fremmødte til foredraget om biodiversitet af Lilli Gruvier i Blenstruphallen, fik udleveret frø og spirebakker samt plantevejledning til mange hjemmehørende vilde planter. Den 8 maj blev planterne samt frø byttet i forbindelse med Haveselskabets plante-bytte-dag i Terndrup. Se også videoen her

Maj 2022

Dam og kvashegn på Suldrup Skole

På Suldrup skole blev der sammen med 5-6.klasserne og deres seje lærere lavet både et kvashegn og en lille dam. Børnene stod både for udgravning og opfyldning af dammen og var flittige indsamlere af kvas. På det vilde område ved skolen er der også lavet en lille blomstereng med hjemmehørende planter. Her nyder børnene et lille hvil i havedammen før den fyldes med vand.

Maj 2022

Vilde spejdere

Spejdergrunden i Støvring gennemgik en forvandling fra en lidt kedelig græsmark til fantastisk område med sten og stammer, der får tankerne hen på et vikingelandskab og et stort areal med hjemmehørende buske, træer og blomster. Projektet er støttet af Friluftsrådet.

April-maj 2022

Frø til medlemmer

Også i år blev der afhentet mange poser medlemsfrø til medlemmernes egne projekter. Vores såmaskine og nettromle kom i arbejde flere steder i kommunen og store som små området blev udsået med blomsterblandinger. Vi havde suppleret vores grundblanding med en mere blomstrende et-årig blanding som især bruges til vedligehold af blomsterenge. Billedet viser en nysået blomstereng ved Højris, nær Suldrup.

April 2022

Skolehaver i gang

Der blev startet nye skolehaver op som er del af projektet ’Vilde unger’, som er finansieret af LAK samt Friluftsrådet. Skolehaver for Suldrup Skole blev flyttet til tidlige landmand Jørn Ottes jord og i Ravnkilde fik vi lov til at få et stykke af idrætspladsen hvor skolehaverne blev indrettet. Også i Blenstrup blev der startet haver op igen i år.

April 2022

108 træer til Byens Frugthave i Nørager

På vandværksgrunden i Nørager blev der lavet en fin æbleplantage. Året før – midt i Coronatiden- havde frivillige i Nørager podet æbletræer, som nu blev udplantet på vandværksgrunden. Det var elever fra Sortebakkeskolen og deres lærere, Nørager vedligehold samt Vild med Rebild, der plantede. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

April 2022

Rådyret og Bæveren

Flere grundejerforeninger i kommunen har startet biodiversitetsprojekter op. De nye store områder er grundeejerforeningen Bæveren og Rådyret. Bæveren fik allerede sidste år udsået flere tusind m2 og udsåede i år flere farverige et-årige sommeblomster. Grundejerforeningen Rådyret (billedet) lavede et andet projekt sammen med Vild med Rebild hvor der blev udsået ca. 5000 m2 blomstereng og udplantet ca. 1500 forskellige træer og buske, med særlig fokus på biodiversitet.

Marts 2022

Foredrag med Michael Stoltze

Vild med rebild var medarrangør af foredraget med Michael Stoltze, som gav et spærndende indblok i naturens forunderlige verden.

Marts 2022

Så og prikle-projekter på skoler og børnehaver

Vild med Rebild kom forbi på Bælum skole, børnehave og Blenstrup skole hvor der blev sået vilde planter, som senere skulle udplantes enten i skolen eller hjemme hos børnene. Her er SFO-børn i Bælum i fuld gang med såning.

Marts 2022

Podning af årets frugttræer

Sammen med Karsten Kortbuks og Vild med Rebild blev der podet træer til forskellige projekter på Blenstrup Skole. Nogle kom til Askildrup, men andre vokser i St. Brøndum. Der hersker en koncentreret stilhed, mens den vanskelige elastik sættes fast.

Marts 2022

Generalforsamling i Vild med Rebild

Årets generalforsamling blev afholdt på Rebildhus, hvor kommunens biolog, Joanna Birch Lauritsen fortalte om naturen i Rebild kommune og især om de spændende ådale omkring Binderup å. Bestyrelsen blev udvidet med to nye medlemmer: Anna Udby Sørensen, Malene Kure Otte og Janne Hansen. Se hele bestyrelsen her

Februar 2022

Vilde unger – vilde skoler

I projektet ’Vilde unger’ blev der etableret flere områder på skoler med stammer, sten og blomsterenge. Her er stammer til de vilde områder på Karensminde skolen, Suldrup skolen samt Blenstrup skole. Træet er et hult elmetræ, som stod ved Aarestrup Kirke, men som stormen Malik væltede i januar 22.