Borgerforeningen og S-klasserne får Terndrup æblet tilbage til byen.

Besøger man Terndrup Skole så vil man kunne se, at der er begyndt at ske noget med udearealerne. Flere steder er der begyndt at blive anlagt små bede, nogle steder er der blevet lagt dynger med sten ud, og store stammer har også indfundet sig på udearealerne.

Det er S-klasserne på Terndrup Skole, der i samarbejde med Vild med Rebild er i gang med et projekt, der har som formål at skabe bedre betingelser for en rigere natur på de grønne områder ved skolen, men samtidig også have en vigtig funktion i forhold til læring og trivsel.

Samtidig giver projektet mulighed for at inddrage børnene – både når der plantes og sås og senere når naturen udfolder sig og der kommer nye arter af eksempelvis planter og insekter. Børnene får herved en helt speciel mulighed for at følge naturen på helt tæt hånd, og giver samtidig lærerne mulighed for at inddrage naturen i undervisningen.

Projektet sker i tæt samarbejde med Vild med Rebild, hvor formand Kersten Bonnen og projektkoordinator Birgitte Wilsted Simonsen, blandt andet har deltaget ved det praktiske arbejde. Ud over de små bede, sten og stammer har S-klassen også arbejdet sammen med Vild med Rebild og Terndrup Borgerforening omkring projekt ”Terndrup-æblet”. Her har Terndrup Borgerforening været en væsentlig drivkraft i, at man får Terndrup æblet til byen igen, med en flot æblehave foran skolen.

Kersten Bonnen fra Vild med Rebild fortæller: “Samarbejdet mellem Terndrup Skole, S-klassen, Terndrup Borgerforening og Vild med Rebild har været en fornøjelse. Der har været masser af engagement, og målet har for alle været, at der om skolen skulle skabes en mere rig natur. Det er jeg ikke i tvivl om, at man i Terndrup i de kommende år kan nyde”.

Mange ved nok ikke at Terndrup har sit eget æble. Det opstod i haven på Bælumvej 1 i Terndrup tilbage i 1850, men sorten været meget lidt eller slet ikke dyrket. 

Det er således også kulturbevaring, de tre Terndrup-æbletræer, der er plantet sammen med 15 andre frugttræer, 30 bærbuske og 44 planter, der er insekt- og fuglevenlige. Der er også sået blomster mellem æbletræerne, så området ved tandplejen vil komme til at fremstå som en smuk oase.

Projektkoordinator Birgitte Wilsted Simonsen fra Vild med Rebild supplerer: “Lærerne havde forberedt S-klassen rigtig godt, så inden jeg kunne starte med at forklare om plantning, så var der lige en elev, der fortalte mig, hvordan jeg nu lige skulle gøre det, så det blev gjort ordentligt … og han havde helt ret i, det han fortalte. Det var bare dejligt at opleve. Deres energi og gejst var dejligt at være en del af sammen med Borgerforeningen”.

Da træer og buske var plantet, blev der foretaget en ”officiel” indvielse med klipning af en plantesnor med festtaler fra S-klassen på Terndrup Skole og fra Terndrup Borgerforening, ligesom der var en forfriskning og kage, som påskønnelse af det store arbejde.