Nyheder

Hvad er Vild med Rebild?

Vild med Rebilds mål er at skabe en rigere natur i Rebild Kommune ved at inddrage både borgere, erhverv og organisationer. Der skal skabes arealer med rigere natur i alle dele af kommunen og borgerne inddrages i pasning og pleje af områderne gennem f.eks. leslånings-grupper. Samtidig skal der formidles viden om betydningen af rigere natur.

Vild med Rebild bygger på et pilotprojekt som Landsbyrådet i Rebild Kommune satte i gang i 2018 med udsåning af blomsterenge i nogle af kommunens landsbyer. Projektet er blevet så stor en succes, at det er vokset ud over de muligheder, Landsbyrådet har og der er derfor stiftet en ny organisation: “Vild med Rebild“, som skal skabe fællesskab omkring en rigere natur i hele Rebild Kommune. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra Landsbyrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Naturvejleder, Naturstyrelsen, Frivillig Center Rebild samt Rebild Kommune.

Bestyrelsen har nedsat en projektledelse, som vejleder lodsejerne samt borgergrupper om etablering og vedligeholdelse af naturarealer samtidig med, at der formidles viden om, hvordan naturen udvikler sig på de tilmeldte arealer. Der arrangeres workshops, foredrag og kurser, så borgerne deltager i hele processen og kan opleve, at der kommer flere sommerfugle, vilde bier samt fugle. Projektledelsen skal samtidig søge midler, så projektet kan realiseres. Vild med Rebild har som mål at gøre lodsejerne i stand til at vedligeholde de tilmeldte arealer på sigt, så de får en blivende karakter.


Vi støtter Vild med Rebild