Nyheder

Medlemsarrangement: ‘Store blomsterenge’ Anlæg og pasning:

Vi har fundet en ny dato – torsdag den 18.11.21. Samme adresse.

Lær at slå med le

Skilte og frø

Vi har stadig medlemsfrø, hvis du mangler at udså noget, eller hvis blomsterengen ikke er kommet helt som den skulle. Vi planlægger at få en et-årig blanding hjem til pletudsåning i foråret, hvis der …

Videokursus for medlemmer af Vild med Rebild

Lær at lave små spændende natur-videoer med din mobiltelefon. Se opslaget.

Medlemsfrø

Afhentning af medlemsfrø, ny dato: 27.5.2021 kl 14-17. Vild med Rebild deltager i Frivilligecenter Rebild’s Åbent Hus-arrangement, torsdag den 27.5 fra 14 TIL 17. Her kan der også hentes medlems…

Hvad er Vild med Rebild?

Vild med Rebilds mål er at skabe en rigere natur i Rebild Kommune ved at inddrage både borgere, erhverv og organisationer. Der skal skabes arealer med rigere natur i alle dele af kommunen og borgerne inddrages i pasning og pleje af områderne gennem f.eks. leslånings-grupper. Samtidig skal der formidles viden om betydningen af rigere natur.

Vild med Rebild bygger på et pilotprojekt som Landsbyrådet i Rebild Kommune satte i gang i 2018 med udsåning af blomsterenge i nogle af kommunens landsbyer. Projektet er blevet så stor en succes, at det er vokset ud over de muligheder, Landsbyrådet har og der er derfor stiftet en ny organisation: “Vild med Rebild“, som skal skabe fællesskab omkring en rigere natur i hele Rebild Kommune. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra Landsbyrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Naturvejleder, Naturstyrelsen, Frivillig Center Rebild samt Rebild Kommune.

Bestyrelsen har nedsat en projektledelse, som vejleder lodsejerne samt borgergrupper om etablering og vedligeholdelse af naturarealer samtidig med, at der formidles viden om, hvordan naturen udvikler sig på de tilmeldte arealer. Der arrangeres workshops, foredrag og kurser, så borgerne deltager i hele processen og kan opleve, at der kommer flere sommerfugle, vilde bier samt fugle. Projektledelsen skal samtidig søge midler, så projektet kan realiseres. Vild med Rebild har som mål at gøre lodsejerne i stand til at vedligeholde de tilmeldte arealer på sigt, så de får en blivende karakter.

Medlemsskab af Vild med Rebild

Som Vild med Rebild-medlem bliver du opdateret med vores nyhedsbrev og får del i vores medlemsfordele.

Du kan frit deltage i vores arrangementer og vores aktiviteter.