Tips til at skabe mere biodiversitet

  1. Drop gift.
  2. Undgå al gødning – både staldgødning og kunstgødning er gift for de fleste dagsommerfugle.
  3. Sørg for variation mellem fugtige og tørre steder.
  4. Skab steder med varme og læ ved at plante buske og træer og lave volde og gærder af jord, grus eller sten.
  5. Kør aldrig muld på, men blotlæg mineraljord med ler, sand, grus og sten eller tilfør arealet ler, sand, grus og sten.
  6. Slå kun græsset kort på stier og hvor det er nødvendigt af hensyn til ophold og leg.
  7. De gode planter og sommerfuglene indvandrer som regel hurtigt af sig selv, dvs. gradvist i løbet af 1-5 år, hvis man følger ovennævnte principper. Men man kan fremskynde processen ved at så eller plante gode nektarplanter for hele sæsonen og så eller plante dagsommerfuglenes vigtigste værtsplanter (de særlige plantearter, som larverne lever på).

Kilde: Michael Stoltze