Dyr og insekter

Hvad sker der i blomsterengen:

I blomsterengen eller det lange græs vil der hurtigt indfinde sig frøer, græshopper og andre insekter. Sommerfuglen græsrandøje lever i langt græs og vil hurtigt flytte ind. Efterhånden kommer der også blomstrende planter i engen. Kommer der brændenælder og agertidsel, som vi normalt opfatter som grimt ukrudt så tænk på at brændenælde er en vigtig værtsplante for en række sommerfuglearter, og alle tidsler er rige på nektar til insekterne og frø til fuglene.

Nældens takvinge og tidselssommerfuglens navne siger jo noget om levestederne for disse. Så hvis du kan tåle synet at disse planter, så lad dem stå.

Ved udsåninger vil blomsterne hurtigt komme mens der ved uslået græs vil gå længere tid. Men lige så stille vil andre arter af vilde blomster og græsser komme til.

Store ubrugte græsplæner kan forvandles fra en biologisk ørken til et rigt levested for mange spændende arter, og som giver fantastiske levesteder for eks. humlebierne. De store dronninger dukker op i disse dage og vi har lavet en lille guide til de 5 mest almindelige humler, så du hurtigt kan lære at kende forskel.