Frøblandinger

Vi har lavet 3 forskellige frøblandinger, der alle indeholder både et-årige samt flerårige blomster.
De fleste er vilde hjemmehørende planter og især 4 er meget værdifulde insektplanter: kællingetand, rødkløver, blåhat og oreganum.

Der er en rødblomstrende, en hvidblomstrende og en gul/blåblomstrende blanding. Vi har også lavet en blanding, vi kalder ‘Vilde blomsterfrø’, hvor alle 32 sorter er iblandede.

Planteguides

Download beskrivelse og vejledning til dyrkning af planterne