Dollerup

Udsåning midt i Dollerup

Dollerup fik udsået to områder med blomster i 2019.

Et stykke ved en privat landmand og et andet stykke midt i byen, hvor der tidligere er blevet nedrevet en gammel bygning.

Dollerup - nysået
Dollerup – nysået

Dollerup - Rebild Kommune

Kontakt

Støtter

  • Blomsterengene er udsået gennem Landsbyrådets projekt 2018-2020 ‘Naturfællesskab i Landsbyen’.