Kirketerp

I Kirketerp ligger et areal på ca. 3000 m2, som blev udsået i 2019 og 2020 med to forskellige blomsterblandinger.

Området slås ned årligt og her på 3. år bliver der holdt øje med, hvilke planter der har etableret sig. .

Placering af blomstereng i Kirketerp

Kirketerp - Rebild Kommune

Kontakt

Sofie Skindhøj

Støtter

  • Blomsterengene er udsået gennem Landsbyrådets projekt 2018-2020 ‘Naturfællesskab i Landsbyen’.
  • Skovhaven er støttet af LAG Himmerland.