Blenstrup

Naturområde med stor mangfoldighed og fællesskab

Projektets målsætning er at skabe mulighed for, at lokalsamfund med skoler, private og lokale værker i fællesskab kan gå sammen med borgerne om at skabe spændende arealer, hvor biodiversiteten kan øges til gavn for insekterne.
Samtidig kan dette fællesskab være med til at sætte bysamfundene på “landkortet” og være med til at øge interessen for disse små lokalsamfund.
Målgrupper er alle borgere i Blenstrup med omkringliggende landsbyer.

Blenstrup Frugtlund - Plantegning
Blenstrup Frugtlund – Plantegning

Frugtlund ved Blenstrup Kirke

Lunden kommer til at ligge mellem kirken og Ølandsvej, og er planlagt som et nyt by-rum, der giver plads til både natur og mennesker. På området er planlagt et lille net af stier, der kan føre den besøgende rundt på en spændende tur. Turen vil bringe den besøgende rundt til beplantninger med insekt- og fuglevenlige buske, blomstereng, frugttræer og -buske samt staudebede.


Nyt fra Blenstrup

Kontakt

Projekterne udføres i samarbejde med lokalrådet, menighedsrådet og KFUM Gerding Blenstrup.

Støtter